Rzuty lokali

Powierzchnia jednego lokalu 150 m2 (wraz z garażem)

rar pobierz rzuty

Elewacja

Plan zagospodarowania

plan zagospodarowania